DOWNLOAD AREA - SOUBORY KE STAŽENÍ

010-10215-0102

Soubory pro úpravu Garmin World Map pro cestování po Maroku. 2006

Replacement image files for Garmin World Map for offroad riding at Morocco

Naše tři nové soubory nahrazují stejnojmenné soubory v instalačním adresáři World Map (nejspíš C:/GARMIN/WORDLMAP301). Zazálohujte si původní soubory předtím, než je přepíšete novými. Stáhněte si všechny tři .IMG soubory a nakopírujte je do uvedeného adresáře s instalací. Pak vyzkoušejte otevřít WorldMapu v MapSource a zvětšená oblast kolem Zagory nebo Merzougy bude zobrazovat offroad tracky a waypointy prakticky ze všech známých offroad cest v jižní oblasti.
Pozor, na jedno paměťové zařízení nejde nahrát současně jiné mapové čtverce než ty naše upravené. Pokud potřebujete World Mapu pro jiné oblasti, musíte další sektory nakopírovat na jinou kartu. Upload na kartu pomocí aktuální verze MapSource funguje bezproblémů, zkušení uživatelé mohou také použít Sentmap20.

Our custom made image files replacing three original Garmin World Map files from installation directory. Save original files before replacing!
Donwload all three .IMG files, locate your installation of World Map (probably C:/GARMIN/WORLDMAP301 and copy those three new files in this directory. Then open in Mapsource and check area around Zagora or Merzouga if you will see offroad tracks and waypoints in the map.
Very important note: YOU CANNOT UPLOAD ANY OTHER MAPS WITH THOSE NEW MAPS! Means that on one memory device cannot be other map areas then those new files. If you want to use other sectors of World Map, use separate memory card for your Garmin GPS for other areas. It´s due to some limitations in production of those files at the moment. Also you may try to upload it using other uploaders like Sentmap20. But actual version of MapSource software works fine.

WORLD MAP IMAGES - DOWNLOAD 2006
You need WorldMap 301 / Potřebujete WorldMap 301
New files will NOT work with version 300 / Nové soubory nebudou fungovat s verzí 300

World Map replacement file 1 Image soubor 1
World Map replacement file 2 image soubor 2
Wolld Map replacement file 3 image soubor 3

OUR WAYPOINTS AND TRACKS 2006 AND OTHERS:
Our 2006 GPS routes (offroad) and some waypoints trasa a waypointy
Same as above in TXT file trasa a waypointy v TXT
Other waypoints from Morocco ostatní waypointy z Maroka a second file druhý soubor
If you cannot use World Map files from any reason, you can use at least waypoints from the routes!
Jestli nemůžete z nějakého důvodu použít nové image soubory, zkuste alespoň tyto waypointy:

Set of all waypoints used in replacement image files Waypointy užité v image souborech komplet

Text prokury (pověření) pro použití firemního motocyklu pro cesty do zahraničí v Č/A/N/F: stažení TXT zde

2004

Následující soubory umožní upravit vaší instalaci (samostatně zakoupenou) Garmin World Map tak, aby v mapách Maroka byly zakreslené trasy “M” z knihy Sahara Overland a většina z offroad tras z webu Voyages4x4. Odkazy na tyto zdroje najdete v sekci “odkazy” na našem webu, podrobnější informace také v části “recenze”.
Stáhněte si čtyři soubory nazvané 04306263.img, 04306267.img, 04306297.img a 04306301.img ( pomocí odkazů na této stránce (odkazy Maroko 1-4). Najděte si na počítači v adresáři kde máte nainstalovanou Garmin World Map (nejspíš to bude C:\Garmin\WORLDMAP301) soubory se stejnými názvy, zkopírujte si je někam do zálohy a nahraďte je soubory staženými z našeho webu. Vyzkoušejte si, že po nahrátí sektorů Maroka do vaší GPS vidíte trasy Mx a trasy označené např. Merzouga - Zagora, které se zobrazují na GPS jako “mezinárodní hranice čerchovanou čarou). Na trasách “Mx” jsou viditelné i waypointy, které jsou popsané detailně v roadbooku, který je součástí knihy Sahara Overland. Na rozdíl od tras z Voyages4x4 neobsahují trasy Mx přesné tracky mezi těmito waypointy (propojené přímkami), kdežto francouzské trasy jsou velice detailní (původní soubory ve formátu .TRK si můžete stáhnout přímo z originálního webu a pokud umíte francouzsky, vytiskněte si i roadbooky).
Image soubory World Map jsou vyzkoušené a fungují s poslední verzí World Map firmy Garmin dostupné na podzim 2004 na GPS StreetPilot III a na GPS V.

Our custom made image files allow you to display Mx routes from Sahara Overland book as well as most of routes from Voyages4x4 web site (both links here) in Garmin World Map.
Basically, you need latest Garmin World Map (purchase from any Garmin dealer) and replace files 04306263.img, 04306267.img, 04306297.img and 04306301.img, what you will find in installation directory (probably it will be C:\Garmin\WORLDMAP301). Then try to upload sectors covering Morocco at you GPS device and try to zoom in for example area near Zagora. You can see at certain resolution dotted lines of above mentioned routes.
Sahara Overland´s Mx routes are connected waypoints (described in the book), Voyages4x4 are real tracks (not connected waypoints), what we tested and can advice to use as it really match reality a lot. You can also download roadbook describtions from the web site if you can read it in French language.
Replacement image files works fine with latest version of Garmin software, latest available (2004) World Map release and GPS SPIII as well as GPS V devices. We decided to show it as “international border”, what you can easy see on almost any GPS.
Enjoy it!

Garmin World Map image file Maroko 1
Garmin World Map image file Maroko 2
Garmin World Map image file Maroko 3
Garmin World Map image file Maroko 4
 

OUR 2004 ROUTES AND WAYPOINTS:
Download naší trasy ve formátu GDB a GPS You can download our whole route in those file formats!

Odkaz na stránky Voyages4x4 sekce offroadů v Maroku: http://www.voyages4x4.com/roadbook_maroc.htm
Link to Voyages4x4 web site with Moroccan routes: http://www.voyages4x4.com/roadbook_maroc.htm

Odkaz na stránky Sahara Overland: http://www.sahara-overland.com/
Link to Sahara Overland pages: http://www.sahara-overland.com/